Đóng góp ý kiến trong phiên thảo luận của Quốc hội về dự án sân bay Long Thành, có đại biểu cho rằng, “không được phép lùi và không lùi được nữa” đối với dự án này.