Hợp long cầu quý 1/2021 song song “Khởi công SÂN BAY LONG THÀNH” hứa hẹn kết giải quyết dân cư các khu vực “Bị Xâm Thực Mặn và ngâp nước” của Miền Tây dân di cư đổ vê với Long Thành.
Xã Phước Bình” là nơi điểm đón cuối cùng tại Long Thành , 1 trong 13 xã 1 thị đang phát triển rất mạnh về Hạ tầng đường, điện ,trường ,trạm
Đặc Biệt xã Phước Bình còn là nơi đang phát triển Khu Công Nghiệp và Cụm Khu Công nghiệp rất dành cho Chuyên gia nước ngoài sang Viet Nam sinh sống và làm việc tại Phước Bình, Long Thành